TRADISI PENULISAN HADITH DALAM KARYA ULAMA MELAYU: KAJIAN TERHADAP KITAB `AQIDAH AL-NAJIN

TRADISI PENULISAN HADITH DALAM KARYA ULAMA MELAYU : KAJIAN TERHADAP KITAB 'AQIDAH AL-NAJIN

Dr. Faizuri bin Abdul Latif
Encik Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid

Ulama Melayu telah membina tradisi persuratan yang membentuk kerangka berfikir Islam yang menyentuh keseluruhan bidang ilmu. Mereka amat aktif dalam menghasilkan karya-karya dalam pelbagai disiplin ilmu Islam seperti `Aqidah, Feqh, Tasawwuf dan sebagainya. Untuk mengukuhkan penghujahan terhadap perbahasan yang dikemukakan, mereka turut mengemukakan pelbagai hujah dan dalil termasuk dalil Hadith. Lantaran itu, kajian ini berusaha meneliti corak dan bentuk penulisan Hadith yang terkandung dalam karya ulama Melayu, dengan memfokuskan kepada salah sebuah karya iaitu Kitab `Aqidah al-Najin. Pemilihan karya ini sebagai asas kajian kerana ia merupakan antara karya terbaik yang pernah dihasilkan oleh ulama Melayu. Selain itu, karya ini juga turut memuatkan banyak Hadith di dalamnya.

HAK CIPTA

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

SELAMAT DATANG

Bersyukur Kepada Allah s.w.t Kerana Memberi Kesempatan dan Kesabaran Kepada Saya Untuk Menwujudkan Satu Laman Blog Buat Tatapan Para Pungunjung. Penghasilan Laman ini Diharapkan Dapat Mencambahkan Minda Kita Dengan Ruang-Ruang Diskusi, Penulisan Dan Pembacaan Karya-Karya Ilmiah Serta Menjawab Sebarang Kemusykilan Yang Timbul. Semua Karya Yang Dipaparkan Di Laman Ini Merupakan Idea Asal Penulis Dan Jika Ingin Mengambil Entri Di Dalamnya Sila Maklumkan Kepada Saya Serta Sebarang Pertanyaan Bolehlah Menghubungi Alamat Email Yang Tertera Di Bawah :
faisal@um.edu.my
najib.ubadah@gmail.com

Abu Farhain

Abu Farhain
Merupakan Seorang Pensyarah Kanan di Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. Lulusan Sarjana Muda (B.A) Wifaq al-Madaris al-Salafi, Hyderabat Pakistan Dan Universiti Al-Azhar, Mesir. Memperolehi Ijazah Sarjana (M.Usul) Dari Universiti Malaya. Seterusnya mendapat Ijazah Doktor Falsafah di Institusi Pengajian Yang Sama. Bidang Kepakaran: Warisan Islam Dan Manuskrip Melayu, Kesusasteraan Melayu Dan Biografi Ulama Melayu Islam.